Jak na papírové fototapety

Jak na papírové fototapety

1. Krok při lepení fototapet – správný podklad

Podklad pro lepení fototapet musí být připraven stejně, jako pro lepení tapet. Musí být tedy čistý, suchý, pevný, rovný a lehce savý. Staré tapety a nedržící nátěry je nutné odstranit, nerovnosti vyrovnat.

2. Krok při lepení fototapet - lepidlo

K lepení je možné použít lepidlo na papírové tapety. Renomovaní výrobci (např. Komar) přikládají speciální lepidlo přímo do balení fototapet. Prosím, dodržujte návod na použití lepidla uvedený na jeho obalu.

3. Krok při lepení fototapet - kontrola

Před lepením je nutné všechny díly fototapety rozložit a překontrolovat. Pokud by se vyskytly výrazné defekty vzoru, či jiný důvod k reklamaci, je nutné reklamaci provést před nalepením na stěnu. Reklamace učiněné v pozdějších stupních zpracování zpravidla nelze uznat.

4. Krok při lepení fototapet – nanášení lepidla

Zpracovávejte vždy pouze jeden díl fototapety najednou. Naneste na něj rovnoměrnou vrstvu lepidla. Zejména na okrajích dílu je nutné lepidlo nanést velmi pečlivě. Lepidlem natřená fototapeta by se neměla nechávat příliš dlouho provlhčovat. Zpravidla stačí cca 3 minuty. U jednotlivých navazujících dílů fototapety je nutné dodržet stejnou dobu provlhčení.

5. Krok při lepení fototapet - lepení

Fototapetu je možné lepit i na stěnu o menší ploše, než je plocha fototapety. Motivy zobrazené na fototapetách jsou totiž většinou vybírány a zpracovávány tak, aby bylo možné je ze všech stran oříznout, aniž by ztratily na celistvosti a působivosti.

Protože mnoho stěn není přesně pravoúhlých, doporučujeme lepit fototapetu od středu stěny směrem k jejím okrajům. Pro správné umístění prvního dílu fototapety je vhodné načrtnout na stěnu vodorovnou a svislou čáru. První díl by měl být umístěn pokud možno co nejpřesněji, protože ostatní díly se lepí podle něj.

Lepidlem natřený díl fototapety jemně přitlačte na stěnu podle pomocných čar a tapetu okamžitě vyhlaďte (vytlačte vzduch směrem odshora dolů a od středu ke krajům).

Jednotlivé díly fototapet Komar se nelepí na sraz, ale s překrytím o 2 - 3 mm. Tento způsob lepení je nutné dodržet, protože při lepení na sraz mohou vznikat ve spárách mezi jednotlivými díly fototapety nepřesnosti. Případné zduření nebo zkrabatění papíru ve většině případů do druhého dne zmizí.

Během lepení fototapety a během schnutí dbejte na konstantní teplotu místnosti (ideálně cca 18-20°C).